HÉT KENNIS- EN INSPIRATIEPLATFORM VOOR ALLE PROFESSIONALS UIT DE SCHOONHEIDS- EN MASSAGEBRANCHE.

Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz

Vroeg jij je ook af of permanente make-up (PMU) wel of niet onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) valt? We zijn het voor je nagegaan. Het antwoord op deze vraag staat niet letterlijk gegeven in de wet, waardoor het antwoord ook niet eenduidig te geven is. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op deze website naar aanleiding van een persbericht van ANBOS, valt PMU wel degelijk onder de Wkkgz. Met dit bericht rectificeren wij de eerdere berichtgeving en willen wij je hier meer duidelijkheid over geven, zodat jij weet of je de Wkkgz dient te volgen. Het is voor ons uitgezocht door Priscilla Traets van Zorg voor ZZP en haar juristen: www.zorgvoorzzp.nl.

Wat staat er in de Wkkgz?
In de Wkkgz staat dat je als zorgaanbieder goede zorg dient aan te bieden. Waar mensen werken, kunnen ook fouten worden gemaakt. De Wkkgz heeft onder andere als doel om voor openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen te zorgen. Op deze manier kunnen de zorgverleners die onder de Wkkgz vallen van voorvallen leren en zorg verbeteren. De vraag blijft of een PMU specialist een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz is.

PMU zorgverlener in de zin van Wkkgz?
Omdat een PMU specialist nergens letterlijk als zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz staat genoemd, is het geen wonder dat veel partijen een verschillend antwoord geven op deze vraag. Cosmetische handelingen vallen onder de categorie ‘andere zorg’ in de zin van artikel 1 van de Wkkgz. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat weten dat PMU ‘andere zorg’ is in de zin van de Wkkgz en verwijst hierbij naar de brochure van de Rijksoverheid ‘Val ik onder de Wet kwaliteiten, klachten en geschillen zorg’.

In deze brochure staat een uitzonderingenlijst. Op deze lijst staat onder l genoemd dat handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en (niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen, niet onder de Wkkgz vallen.

Hieruit kun je redeneren dat permanente make-up niet onder de uitzonderingen valt en dus onder cosmetische handelingen valt en de Wkkgz van toepassing is. De grote vraag is dan: hoe komt de overheid hier bij? Zoals gezegd staat immers niet duidelijk in de wet of PMU wel of niet onder de Wkkgz valt. Daarom zijn wij verder de wet ingedoken.

De onderbouwing
Voordat de Wkkgz in 2016 in werking is getreden, heeft de overheid een Toezichtsplan voor de cosmetische sector geschreven. Hieruit blijkt dat dat de overheid in ieder geval van plan was om PMU behandelingen onder de Wkkgz te laten vallen. Daarnaast is tijdens het wetgevingsproces de vraag gesteld of cosmetische zorg onder de wkkgz valt . Het antwoord hierop was:

“Aanbieders van cosmetische zorg vallen onder de categorie «andere zorg». Met «andere zorg» wordt gedoeld op zorg die niet is aan te duiden als Wlz- en Zvw-zorg. Hierbij moet worden gedacht aan aanbieders van injectables en laserbehandelingen. Voor een aantal categorieën van cosmetische behandeling, waarbij het menselijk lichaam wordt aangetast, vind ik het vanuit het belang van de cliënt en uit oogpunt van veiligheid gerechtvaardigd dat deze aanbieders moeten voldoen aan de Wkkgz en ook onder het toezicht van de IGZ vallen (binnen de kaders van artikel 2, derde lid, Wkkgz). Deze aanbieders moeten zich net als alle andere zorgaanbieders op grond van de Handelsregisterwet in het Handelsregister registreren, dat de basis is voor het register van zorgaanbieders. De lasten voor deze aanbieders zijn meegenomen in de berekening van de recente regeldruktoets van Sira. Schoonheidsspecialisten die zich niet bezig houden met injectables en laserbehandelingen, visagisten, pedicures, eigenaars van tatoeagesalons14 en kapsalons en dergelijke vallen niet onder het toepassingsbereik van de Wkkgz.”

Hieruit volgt dat alleen de ‘lichte’ handelingen niet onder het Wkkgz regime vallen en overige behandelingen waarbij het lichaam wordt aangetast wel. Dit lijkt de grondslag voor de uitzonderingenlijst te zijn. Hoofdlijn is: cosmetische handelingen zijn andere zorg als bedoeld in de Wkkgz. Permanente make up valt onder de doelstelling die de overheid voor ogen heeft bij de wet (bij aantasting lichaam moet een cliënt worden beschermd). Verder verwijst de overheid voor de uitzonderingen voor niet-permanente make-up zelf in haar officiële documenten enkel naar de eerder genoemde brochure zonder hier verder en bron bij te noemen .

Kortom…
Heel duidelijk is de Wkkgz helaas niet op dit punt. Als we uitgaan wat het Ministerie van VWS ons vertelt en wat we diep in de wet vinden, dan valt PMU wel onder de Wkkgz. Als PMU specialist doe je er daarom verstandig aan om de Wkkgz te volgen.

Wat vind jij?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Comment
  • Permanent Mooi Janny Hanegraaf
    22 september, 2022

    Ik vind het heel logisch en goed voor ons vak dat we onder de WKggz vallen. Nu het opleidings niveau nog transparant maken. Jammer dat het niet is gelukt om bij een echte brancheorganisatie aan te sluiten. Bij de Anbos willen ze ons niet omdat we geen diploma schoonheidsverzorging hebben.

    Ik heb me dus aangesloten bij Solopartners. Dat ging vlot en ze hebben me heel goed geholpen hierbij. Inschrijving KVK heb ik gewijzigd naar zorgverleners overig paramedisch. Ik wil me indekken om met Covid als contactberoeper weer dicht te gaan.


Ik wil me graag aanmelden voor de E-mail nieuwsbrief

MIJN INTERESSE

  
 

   

Vorige
Pigment Booster Complex by DÉCAAR
Belangrijke nieuwe informatie: Permanente make-up valt WEL onder de Wkkgz