HÉT KENNIS- EN INSPIRATIEPLATFORM VOOR ALLE PROFESSIONALS UIT DE SCHOONHEIDS- EN MASSAGEBRANCHE.

PROTEST EN VERANTWOORDELIJKHEID

Drs. Anna M. Kruyswijk- van der Heijden heeft 30 jaar als praktiserend arts met voeding gewerkt (o.a. als huisarts en integraal werkend arts). In 2008 is zij overgestapt naar preventie met de oprichting van ‘Jouw Voeding’, een organisatie voor lezingen, cursussen en onderwijs over en onderzoek naar voeding en gezondheid.

www.jouwvoeding.com

Het afgelopen jaar hebben allerlei beroepsgroepen op het Malieveld in Den Haag geprotesteerd, gepaard gaande met aanzienlijke verkeershinder. Al deze mensen voelen zich ondergewaardeerd, onderbetaald, tegengewerkt, klemgezet, en dus gefrustreerd. Het lijkt wel of op alle fronten tegelijk scheuren beginnen te ontstaan in onze samenleving, en de onrust is nog lang niet voorbij.  

Als we proberen te kijken naar het gemeenschappelijke achter al deze verschillende protesten, dan zijn bureaucratie, te geringe beloning en vervuiling met chemische stoffen de belangrijkste thema’s. Wat het laatste betreft, vervuiling met chemische stoffen, zijn we in de zoals ik het noem ‘koekjes van eigen deeg fase’ aangekomen. Want tientallen jaren is de fabricage, lozing en het gebruik van meer dan 80.000 nieuwe chemische stoffen bevorderd en toegejuicht, zonder degelijk onderzoek naar schade voor mens, dier, plant en leefomgeving. Meldingen van gezondheidsklachten werden gemakkelijk ter zijde geschoven, waarbij de bewijslast meestal bij de klager werd neergelegd. Overheden knepen een oogje toe bij lozingen in rivieren of in de lucht. En dit alles om de economie niet te belemmeren.  

Helaas komt datgene wat je loost en in allerlei producten verwerkt, uiteindelijk bij jezelf als gebruiker van deze producten terecht. Metingen van chemische stoffen in bloed en urine van mensen, laten zien dat bijna niemand meer vrij is van meerdere toxische chemische stoffen. Toxisch betekent giftig, dus riskant voor onze gezondheid. Zelfs in navelstrengbloed worden deze stoffen gemeten, hetgeen betekent dat het ongeboren kind hieraan werd blootgesteld. Een deel van de toxische stoffen in navelstrengbloed is ook hormoon verstorend, en dit terwijl de hele seksuele ontwikkeling nog moet beginnen. Hoe moet een kind dan gezond zijn, en tot een gezonde volwassene opgroeien? 

Pas nu de economie gehinderd wordt door de aanwezigheid van ontoelaatbare hoeveelheden toxische stoffen zoals stikstof dioxide en PFAS, die niet alleen voor ‘die paar plantjes’, maar vooral ook voor onszelf zeer schadelijk zijn, raken we in een crisis die ons ‘overvalt’, en komen de protesten. De regering spreekt van ‘grote complexiteit’ van de problemen. Publicaties over toxische effecten van genoemde stoffen bestonden echter al jaren, overheidsinstanties waren op de hoogte, maar er werd geen ruchtbaarheid aan gegeven en er werd geen actie op ondernomen.  

Natuurlijk kunnen en moeten we verantwoordelijke instanties en bedrijven ter verantwoording roepen. Maar tegelijkertijd zijn wijzelf de consument die gebruik heeft gemaakt van de producten. Het is zeer hoopgevend dat met name de consument zich bewust aan het worden is van de eigen verantwoordelijkheid voor waaraan hij of zij het geld besteedt. De ‘grote complexiteit’ is niet zo complex, en komt voor steeds meer consumenten neer op het zich informeren over wat er in producten zit, waar ze vandaan komen, of het product bijdraagt aan de eigen gezondheid en een gezonde leefomgeving, en of er een eerlijke prijs voor wordt gerekend. De macht van de consument is enorm, want de consument kan kiezen. Een verantwoordelijke en eerlijke keuze van ons, consumenten, natuurlijk binnen de grenzen van onze eigen portemonnee, is een enorme kracht die het tij kan keren. 
 

Cursus Eenvoudig Gezond  

Drs. Anna M. Kruyswijk- v.d. Heijden, arts (niet praktiserend) geeft de vierdaagse cursus ‘Eenvoudig Gezond’. Deze cursus is bedoeld om te leren hoe je je gezondheid op een praktische manier kunt leren verzorgen. Het boek ‘Eenvoudig Gezond’ is hiervoor de leidraad.  

Vanuit de bouwstenen van onze leefomgeving (zon, water, aarde, lucht en ruimte) krijg je zicht op wat deze voor je gezondheid betekenen, hoe je lijf werkt en hoe je signalen van een verstoord evenwicht in je gezondheid kunt herkennen en bijsturen. Voeding speelt hierin een heel belangrijke rol; je leert over voedselproductie en de inhoudsstoffen van voedsel, en waar je op moet letten om voeding te kiezen die op jou als individu is afgestemd. Dit laatste doen we aan de hand van je bloedgroep en Ayurveda constitutie. Alle onderdelen van de cursus worden stapsgewijs geoefend, in de les en door middel van kleine thuisopdrachten. Na de cursus ontvang je een certificaat. 
 
Voor de schoonheidsspecialist  
Ook de schoonheidsspecialist kan met deze cursus meer zicht krijgen op de eigen gezondheid, maar ook op die van de client: schoonheid van binnenuit heeft immers veel met voeding te maken. Ook het onderhuidse bindweefsel, van groot belang voor de voeding van de huid, komt in de cursus uitgebreid aan bod. 

Organisatie, informatie en aanmelding : Healing Space 
https://www.healingspace.nl/opleidingen-en-cursussen/voeding-eenvoudig-gezond 
locatie: Bilthoven 
Lestijden: 11 – 17 uur 
Startdata 2020: 10 april, 4 september 
 

Beauty Trade Special 
Drs. Anna M. Kruyswijk – v.d. Heijden zal namens De Beauty Professional ook lezingen geven tijdens de Beauty Trade Special. De data en tijden worden binnenkort bekend. Hou hiervoor de website van de beurs en onze eigen website en social media in de gaten! Voor de volgende editie zullen wij Anna hier ook uitgebreid over interviewen.  

Abonneer en mis niets

Meld je aan met je e-mailadres en ontvang nieuws en updates.

Wat vind jij?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nog geen reacties.

Vorige
Abrikozenpitolie
PROTEST EN VERANTWOORDELIJKHEID

Ik wil me graag aanmelden voor de E-mail nieuwsbrief

Van welke magazines wil je nieuws ontvangen?

  
 

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord