HÉT KENNIS- EN INSPIRATIEPLATFORM VOOR ALLE PROFESSIONALS UIT DE SCHOONHEIDS- EN MASSAGEBRANCHE.

SKIN Register gaat van start!

Kwaliteitsregister gaat zorgen voor onderscheid in de branche

Op 1 oktober wordt het nieuwe SKIN register, het kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten,
geopend. Vanaf dan kunnen schoonheidsspecialisten zich inschrijven. Scholingsaanbieders kunnen
al sinds 1 juli terecht om hun scholing voor accreditatie aan te melden. SKIN is de naam voor de
nieuwe onafhankelijke stichting die het kwaliteitsregister voor de schoonheidsspecialisten gaat
voeren. Het staat voor ‘Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland’. Het initiatief van
ANBOS, is door de gehele schoonheidsbranche zeer positief ontvangen. Als specialist kun je je nu
echt gaan onderscheiden. Goed om te weten: het register sluit niemand uit. Het is zowel voor ANBOS-leden als niet ANBOS-leden. ANBOS-leden genieten wel wat voordelen. In dit artikel worden alle vragen over SKIN beantwoord.

Dit artikel is verschenen in de juli editie van De Beauty Professional en aangevuld met nieuwe informatie.

Sinds 1 juli 2020 kunnen aanbieders van scholingen zich aanmelden voor accreditatie bij het SKIN register. Men is er al druk mee. Ook opleiders zien de toegevoegde waarde van dit nieuwe kwaliteitsregister. Naast de accreditatie en uiteindelijk de inschrijvingen van schoonheidsspecialisten is het natuurlijk van belang dat de consument op de hoogte wordt gebracht van dit nieuwe kwaliteitsregister. ANBOS vind het contact met de consument heel erg belangrijk en was al gestart met een mooie consumentencampagne voor de schoonheidsspecialist. Ook dit najaar zullen verdere campagnes volgen, aldus manager Verenigingszaken ANBOS, Mayke Blokland. Uiteraard zal daar het kwaliteitsregister uitgebreid in aan bod komen. Het is natuurlijk van belang dat we als branche de consument bewust gaan maken van kwaliteit, waar moeten ze op letten bij een behandeling, hoe kunnen ze een goede keuze maken waar ze heen gaan? Ook als schoonheidsspecialist kun je het kwaliteitsregister promoten! We moeten het samen doen. Mayke geeft in dit artikel antwoord op enkele veel gestelde vragen over het register.

Voor wie is opgeleid als schoonheidsspecialist en zich gemotiveerd en serieus met het vak bezighoudt, is het kwaliteitsregister een erkenning voor wat je al doet.

Wat is een kwaliteitsregister?
“Een kwaliteitsregister (soms ook wel beroepsregister genoemd) is een register van personen die én de juiste basiskwalificaties bezitten, maar óók hun ontwikkeling blijvend op peil houden door middel van het volgen van scholing. Het register stelt voorwaarden op wanneer je het register binnen mag en onder welke voorwaarden je getoond blijft. Dit wordt aangegeven door middel van accreditatiepunten; dit zijn punten die je kunt behalen door scholing te volgen.”

Waarom heeft ANBOS het initiatief genomen tot een Kwaliteitsregister?
“Voor diverse beroepen in en rond de zorg zijn de afgelopen jaren kwaliteitsregisters in het leven
geroepen. Verzekeraars en overheid willen duidelijkheid over wat ‘kwaliteit’ in onze branche betekent. In Nederland kan iedereen – door het ontbreken van de vestigingswet – zich schoonheidsspecialist noemen. Het is belangrijk dat klanten én externen kunnen zien wie (op persoonlijk niveau!) aan de juiste eisen en kwalificaties voldoet. Een Kwaliteitsregister maakt dit
zichtbaar.”

Valt het SKIN-register ook onder ANBOS?
“Nee, het kwaliteitsregister wordt ondergebracht in een aparte stichting; Schoonheidsspecialisten
Kwaliteitsinstituut Nederland, afgekort als SKIN. Daarmee wordt het register onafhankelijk binnen de
branche gepositioneerd. ANBOS heeft het initiatief genomen tot de opzet van dit register, dus we zijn in de beginfase nauw betrokken geweest, maar we vinden het heel belangrijk een onafhankelijke partij te creëren die de voorwaarden en eisen van het register goed in de gaten houdt. Op deze wijze kunnen ook beide partijen zich goed richten op hun eigen kerntaken.”

NIEUWE INFORMATIE: Inmiddels is bekend geworden wie de bestuursleden zijn van SKIN Register. Hierin zien we twee wel twee bekenden van ANBOS.

Van links naar rechts; Jantine van ‘t Klooster, Linda Jonkers, Claudie Geurts en Gudrun Has.

Hoe is de naam SKIN tot stand gekomen?
“Er is lang nagedacht over een goede naam voor het register. Vorig jaar zijn we hiermee al gestart, met een klein groepje leden. Dit jaar hebben we hiervoor externe hulp ingeschakeld en heeft een adviesbureau alles op een rijtje gezet. SKIN, als acroniem voor Schoonheidsspecialisten
kwaliteitsinstituut Nederland kwam als grote winnaar direct naar voren. Wij zijn erg blij met de positieve reacties die we hierop krijgen.”

Hoe ziet de nieuwe stichting SKIN eruit?
“De nieuwe stichting heeft natuurlijk een bestuur, maar ook accreditatiecommissie. Deze commissie beoordeelt de accreditatieaanvragen van aanbieders van scholing. De gehele stichting wordt ondersteund door een kantoorteam, dit team staat los van ANBOS.”

Wat is het verschil met een lidmaatschap bij ANBOS?
“Een schoonheidsspecialist komt met eigen naam in het kwaliteitsregister. Het gaat om een persoonlijke vermelding. Dit is anders ten opzichte van het ANBOS lidmaatschap, waarbij vermelding is gebaseerd op de salon. Consumenten kunnen dit register raadplegen. Zo kunnen zij zien bij wie ze terecht kunnen en welke kwaliteit zij kunnen verwachten. Daarnaast zijn de kerntaken van de stichting en ANBOS daadwerkelijk anders, zo gaat het bij de stichting over het aanmaken en bijhouden van registraties en accrediteren van scholing, maar heeft ANBOS vooral belangenbehartiging als voornaamste kerntaak. Contacten met de overheid, verzekeraars maar ook communicatie richting de
consument worden vanuit ANBOS vormgegeven.”

Hoe streng zijn de eisen voor inschrijving in het kwaliteitsregister?
“Wie is opgeleid als schoonheidsspecialist en zich gemotiveerd en serieus met het vak bezighoudt, is het kwaliteitsregister een erkenning voor wat je al doet. Veel schoonheidsspecialisten volgen al veel scholing en promoten dit ook bij hun eventuele medewerkers. Door middel van het register kun je dit juist goed zichtbaar maken. ANBOS helpt haar leden om de stap naar het kwaliteitsregister te kunnen maken, maar het is niet verplicht je te registreren. Het lidmaatschap van ANBOS staat los van een registratie in het register.”

Hoeveel scholing moet er worden gevolgd?
“Er wordt op dit moment gekeken hoeveel scholing er gevolgd dient te worden. Dit zal worden uitgedrukt in ‘accreditatiepunten’, waarbij 1 punt staat voor 1 uur. Dat kan uiteraard weer verschillende vormen hebben; contactuur, maar ook zelfstudie. De ‘registratieperiode’ staat al wel vast op drie jaar. Dat wil zeggen dat er voor 3 jaar een aantal punten wordt afgesproken dat je dient te behalen. Zelf mag je deze punten dan verdelen over de drie jaar. Volg je een grotere scholing in het begin, dan hoef je de volgende jaren wat minder punten te verzamelen.”

Hoeveel tijd is iemand in totaal kwijt aan eventuele opleidingen en bijscholingen per jaar?
“Dat is nog een item in de registratie eisen. Zodra deze bekend zijn worden deze gepubliceerd op www.skinregister.nl.”

Maakt het uit op welk gebied er scholingen worden gevolgd?
“Ja, in het voorwaardenpakket wordt meegenomen op welke gebieden scholing gevolgd dient te worden. Er wordt een onderverdeling gemaakt tussen de volgende categorieën of domeinen; Vakinhoud en professionalisering, Beroepsethiek en veiligheid, Organisatie en ondernemerschap en Ontmoeten en verbinden.”

Mag een specialist ook scholing indienen die niet vooraf geaccrediteerd is?
“Zeker, je mag ook scholingen indienen die niet vooraf geaccrediteerd zijn. Een bepaald aantal punten van het totaal mag je voldoen met ‘niet geaccrediteerde scholing’. Dus ook als een opleider vooraf geen
accreditatie heeft aangevraagd, kun je mogelijk (een gedeelte) van de punten hiervoor krijgen.”

Wat zijn de registratiekosten?
“De specifieke prijzen zijn (op het moment van dit schrijven) nog niet bekend gemaakt. Zodra de
registratieprijzen beschikbaar zijn worden deze ook gepubliceerd op www.skinregister.nl.”

Wat zijn de voordelen van ANBOS-leden t.o.v. nietleden m.b.t. het kwaliteitsregister?
“ANBOS leden ontvangen korting op de registratiebijdrage en kunnen zich gemakkelijker
aanmelden. Daarnaast worden ook de activiteiten van ANBOS en ANBOS Academy ter accreditatie ingediend, deze kunnen leden van ANBOS soms gratis maar altijd tegen korting volgen.”

Wat is nog de toegevoegde waarde van ANBOS als je bent ingeschreven in het kwaliteitsregister?
“De doelstellingen van ANBOS en het register lopen uiteen. ANBOS treedt op als belangenbehartiger
van de branche en verzorgt vanuit die rol voor de contacten met externe partijen en bijvoorbeeld de
overheid. Zaken als consumentencommunicatie, ledenvoordelen, informatievoorziening voor de branche et cetera, deze liggen allemaal bij ANBOS. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk het is dat er een vertegenwoordiger van de branche optreedt namens de leden. Deze vertegenwoordiging komt van ANBOS. De rol van het SKIN register richt zich uitsluitend op het
registreren en accrediteren.”

Overige veelgestelde vragen
Mayke: “Wij begrijpen heel goed dat een nieuwe ontwikkeling als deze heel veel vragen met zich mee
brengt. De komende tijd worden leden regelmatig op de hoogte gehouden via een speciale SKIN register nieuwsbrief. Daarnaast wordt er nog volop gewerkt aan de uitvoering en is ook nog niet alles klaar. Heeft iemand een prangende vraag of wil je meedenken met de groep? Dan kunnen ze ons dit laten weten via kwaliteitsregister@anbos.nl. We proberen hier zo snel mogelijk op te reageren. Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen kan de schoonheidsspecialist terecht op: www.skinregister.nl.”

Abonneer en mis niets

Meld je aan met je e-mailadres en ontvang nieuws en updates.

Wat vind jij?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vorige
VIDEO: Redactie @ Germaine de Capuccini in Tilburg
SKIN Register gaat van start!

Ik wil me graag aanmelden voor de E-mail nieuwsbrief

Van welke magazines wil je nieuws ontvangen?

  
 

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord